Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése
  2. Ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásiban történő rendezése
  3. Ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásiban történő rendezése
  4. Ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásiban történő rendezése
  5. Ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásiban történő rendezése

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

A FÖLDNEK MINÕSÜLÕ INGATLANOK JOGOSULTJAI ADATAINAK INGATLAN-NYILVNTARTÁSI RENDEZÉSÉRE VONATKOZIK 120 ÉVNÉL RÉGEBBEN SZÜLETETT SZEMÉLY ESETÉN (FOKTFTV.22§)

Forrásintézmény

Neve:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Osztály:Földhivatali Osztály 7. Kiskunhalas

Címe:6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29..

Telefon:77795025

Azonosító adatok

Ügyiratszám:361962/2/2021.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. October 22.

A hirdetmény tárgya:Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Balotaszállás hrsz: 0130/58, 0130/63-64,

Kategória:Föld

FÖLDRÉSZLET ADATAI

Település:Balotaszállás

Fekvés:külterület

Helyrajzi szám:0130/58, 0130/63-64,

TULAJDONOSKÉNT BEJEGYZETT SZEMÉLY

Neve:Dudás Márk

Születési név: Dudás Márk

Születési idõ:1894-01-01

Születési hely:hiányzó adat

Anyja születési neve:Márton Mária

Címe:6400 Kiskunhalas, Virág utca 17..

Figyelemfelhívás

Az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy a tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.